Защо да сключите Вашата застраховка Гражданска отговорност онлайн?

01.jpg

Защотo сключвате Вашата застраховка Гражданска отговорност на най-добра цена.

Онлайн застраховането е един модерен начин да сключите Вашата застраховка. Този подход съществува от години и е много разпространен на Запад, като отскоро започна да се развива и в България.

02.jpg

Защото имате възможност да заплатите Вашата застраховка Гражданска отговорност по най-удобния за Вас начин: в брой на куриер, по банков път, чрез система за онлайн разплащания.

Защото не се налага на желаещите да ходят до офиса на застрахователните компании.

03.jpg

Защото нашия портал предоставя един разбираем и достъпен начин за сключване на Гражданска отговорност, в рамките на няколко минути. Пред компютъра Вие разполагате  с необходимото спокойствие и не зависите от никой друг.

Защото ще получите Вашата полица Гражданска отговорност по куриер безплатно в цялата страна, в срок от 1 до 3 работни дни след като я поръчате.

Обща информация за застраховка Гражданска отговорност – условия, валидност, тарифи

В тази секция ще намерите полезна информация за застраховката Гражданска отговорност. Научете какво представлява тази застраховка, какво е гаранционен фонд, колко е срока на валидност и как се определя тарифата.

Какво представлява застраховката Гражданската отговорност

Застраховката Гражданска отговорност гарантира, че при нанесени щети при ПТП на трето лице, участник в движението на пътя, ще бъде изплатено нужното обезщетение за имуществени или неимуществени щети от водача на МПС причинил инцидента.

Всички шофьори могат да направят справка за валидна застраховка

От 2009 година всеки може бързо да провери, на официалния сайт на Гаранционния фонд, дали виновният за ПТП шофьор има сключена Гражданска отговорност. Услугата предоставя и вариант за разширено търсене като дава информация за номера на застрахователния договор, докога е валиден и коя е застрахователната компания, издала полицата. Необходимите данни, които трябва да въведете са регистрационния номер на автомобила или серийния номер на знака на Гаранционния фонд.

Гаранционен фонд

При нанасянето на щети, имуществени или неимуществени, от водач на МПС, който няма сключена валидна застраховка Гражданска отговорност, Гаранционния фонд на Р България гарантира, че ще изплати обезщетението на пострадалото лице.

Валидност

Валидността на застраховка Гражданска отговорност най-често е една година. Към момента законът позволява разсроченото плащане на застраховката без оскъпяване. Законопроект предвиждаше тази практика да се забрани и плащането на Гражданска отговорност да се прави еднократно.Към момента законопроектът е отхвърлен и разсроченото плащане по този вид застраховка се запазва. Приемането на закона би улеснило процеса на издаване на полица и задължителните стикери, тъй като при разсроченото плащане е необходимо да се издава нов стикер, който удостоверява валидността на застраховката Гражданска отговорност, за всеки един период на разсрочка по отделно. След отхвърлянето на законопроекта, стикерите за застраховка Гражданска отговорност остават задължителни.

Тарифи на застраховка Гражданска отговорност

Определящи фактори за тарифата на застраховката са възраст, регион, кубатура на МПС и други. При сключване на Гражданска отговорност се заявява дали автомобилът ще се ползва само на територията на България или и извън страната. Цената за застраховка Гражданска отговорност на автомобил, който ще се ползва само в пределите на България ще бъде съответно по-ниска.

Без стикери при задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите"

Очаква се до края на месец март тази година да отпаднат стикерите за „Гражданска отговорност”, които досега се слагаха на предното стъкло на автомобила. Това ще стане с промени в Кодекса за застраховането. Според запознати лепенките са ненужни и представляват тежест както за застрахователите, така и за застрахованите. В подкрепа на отпадането им е и Комисията за финансов надзор, която се надява промените да бъдат одобрени в парламента.

Основната цел на стикерите е да маркират кои автомобили имат сключена застраховка „Гражданска отговорност” и кои се движат в нарушение, като за това следят от Отдел "Пътна Полиция" при СДВР. От края на юни 2011 г. обаче хартиените полици бяха заменени с електронни, което означава, че във всеки един момент служител на КАТ може да влезе в масива на Гаранционния фонд и да провери дали автомобилът имат валидна полица. За по-голямо улеснение проверката може да се осъществи и с едно обаждане по телефона и не е нужно да се слагат лепенките по колите.

Цената на един стикер е 1,5 лв., но ако полицата е на четири вноски примерно, ще трябва да се платят допълнителни 6 лв. В момента средната цена на застраховка „Гражданска отговорност” е 210 лв., като през тази година е възможно поскъпване с около 10-12%, тъй като от юни 2012 г. ще влезнат в сила нови по-високи лимити на отговорност. Очаква се тогава застрахователите да покриват щети по возилото до 2 млн. лева вместо 1 млн. лева досега. Също така двойно ще скочи и лимитът на отговорност за едно увредено лице – от 1 млн. на 2 млн. лева. Тези по-високи лимити ще доведат и до по-високи цени на полицата.

Цената на Гражданска отговорност и Комисията по Финансов Надзор

До определена степен, дейността на Комисията по Финансов Надзор (КФН) е обвързана с цената на задължителната застраховка Гражданска отговорност. Това се изразява по-скоро в правомощия по надзора, защото от 2006 година не е ангажирана с определянето на цената на застраховката. Това е така, тъй като определящият фактор, конкретно за цената, следва да бъде пазарният принцип.

Комисията по Финансов Надзор има правомощия единствено да следи за оценка на достатъчността на премията на застраховка Гражданска отговорност. Извършва се анализ на резултатите от застраховката, както и тарифите й. В случай, че се установи, че размера на премията не е достатъчен за да покрие всички разходи и плащания на компанията, Комисията по Финансов Надзор изисква обосновка, която да бъде мотивирана от анализ, съдържащ конкретни промени, които биха довели до достатъчност на премията.

Комисията по Финансов Надзор има и друго правомощие, а именно да оцени достатъчността на техническите резерви на компанията. Това са възникналите, но не предявените претенции. Тези резерви се образуват, чрез метод, който подлежи на одобрение преди използването му. Методите за образуване на резерви могат да бъдат различни и образуват методика. През годините, методите се развиват и претърпяват промени, като например периода за предходните години, на база които да бъде изчислен.

Мерки свързани със задължителна застраховката Гражданска отговорност

  • Въведени са двустранни протоколи от Пътна полиция КАТ, за по-леките произшествия;
  • Въвеждане на строг режим при регистрация, с цел да се избегне регистрирането на автомобили претърпели произшествия и обявени като тотална щета;
  • От Столична Дирекция „Полиция” Отдел „Пътна полиция” обмислят да поставят в началото на 2012 година камери, които ще дебнат дали водачите на МПС-та имат сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Регистрационният номер на всеки преминаващ автомобил ще бъде заснет и проверен на момента в базата данни за валидна застраховка. В случай, че собственикът на превозното средство няма полица, то той ще бъде глобен съгласно Кодекса за застраховането с от 400 до 600 лв. Към момента от КАТ са решили да поставят две такива устройства край гр. София.
  • Създадена е работна група от членове на Министерски съвет, Министерството на Финансите, Министерството на Транспорта, МВР и Асоциацията на Българските Застрахователи;
  • Разработена е Единна информационна система за оценка и управление на риска (ЕИСОУКР), за издаване единствено на електронни полици за застраховка Гражданска отговорност;
  • Предтои въвеждане на системата „бонус – малус” от всички застрахователни компании;
  • Създаване на база данни, в която да фигурират всички извършени ПТП;
  • През ноември 2010г.  влезе в сила наредба за допълнителни технически резерви за застраховка Гражданска отговорност на шофьорите, така компаниите имат по-голяма финансова стабилност.
  • Резултатите разбира се са на лице. Само за една година резервите по застраховка Гражданска отговорност се увеличиха  с над 100 млн.лв. и достигнаха сумата от 822млн.лв.

Целта на Комисията по финансов надзор е да следи изплащането на обезщетенията, за което е необходимо застрахователните компании да са заделили достатъчно големи резерви. Самите технически резерви представляват задълженията на застрахователите по сключените от тях застрахователни договори.

Въвеждането на всички тези мерки води до едно по-справедливо ценообразуване на застраховката Гражданска отговорност, като стимулира коректните водачи на пътя да бъдат все така предпазливи , а в същото време санкционира по-непредпазливите и рискови водачи.